Please enable Javascript to use the site!

Auktion Gebroeders van Rijp März 1810 (Aktivitaet: 1810-03-24, 1810-03-24)

Catalogus van eene fraaije verzameling schilderijen : als mede een uitmuntende collectie teekeningen, eigen geëtste en gegraveerde prenten, door de voornaamste nederlandsche meesters; fransche en andere prenten en prentwerken : alles nagelaten door wijlen den wel edelen Heer Daniel de Jongh Az. : welke verkogt zullen worden op maandag den 26 maart 1810, en volgende dagen, in het gebouw van het teeken genootschap, onder de zinspreuk, hierdoor tot hooger; te Rotterdam, door de stads vendumeesters de Gebroeders Van Ryp

Beginn der Auktion

24.03.1810

Ende der Auktion

24.03.1810

Auktionshaus

Rijp (Gebroeders van Rijp, Rotterdam)

Art der Institution

Galerie / Kunsthandlung

Auktionshaus

Involvierte Person(en)

Jongh, Daniel de Azn, Rotterdam

Karteikarte(n) über Informationen zum Objekt

Karteikarten-ID

K_137_28

Eingangsjahr

1928

Ausgangsjahr

1928

Karteikartensystem

Karteikarte Kommission

Vorbesitzende Person

Huldschinsky, Oscar, Berlin

Nachbesitzende Institution

Helbing München (Galerie Hugo Helbing, München)

Objektbeziehung über die Informationen zum Objekt
Lotnummer: 36, 7, [38], [66]

Malerei

Simson und Delila

Steen, Jan