Please enable Javascript to use the site!

Frühestes Entstehungsdatum

1668

Spätestes Entstehungsdatum

1668

Objektinformationen

Künstler:in

Steen, Jan

Beruf

Maler

Provenienz (Person)

Coole, Wijnand, Rotterdam

Jongh, Daniel de Azn, Rotterdam

Oosthuizen, N., Den Haag

Auktionshaus

Cassirer / Helbing (Paul Cassirer und Hugo Helbing, Berlin)

Art der Institution

Auktionsgemeinschaft

Rijp (Gebroeders van Rijp, Rotterdam)

Art der Institution

Galerie / Kunsthandlung

Auktionshaus

Auktion

Die Sammlung Oscar Huldschinsky

Beginn der Auktion

10.05.1928

Ende der Auktion

11.05.1928

Auktion George Bruyn Amsterdam März 1724 [Behelfstitel]

Catalogus Van een fraaije Verzameling van Schilderyen, door voorname Nederlandsche en andere Meesters. Als mede eenige fraaije Beeldwerken, Rariteiten en Gesteentens. Alles bij een Verzameld en Nagelaten door wijlen den Heere Wynand Coole.

Beginn der Auktion

06.08.1782

Ende der Auktion

06.08.1782

Catalogus van eene fraaije verzameling schilderijen : als mede een uitmuntende collectie teekeningen, eigen geëtste en gegraveerde prenten, door de voornaamste nederlandsche meesters; fransche en andere prenten en prentwerken : alles nagelaten door wijlen den wel edelen Heer Daniel de Jongh Az. : welke verkogt zullen worden op maandag den 26 maart 1810, en volgende dagen, in het gebouw van het teeken genootschap, onder de zinspreuk, hierdoor tot hooger; te Rotterdam, door de stads vendumeesters de Gebroeders Van Ryp

Beginn der Auktion

24.03.1810

Ende der Auktion

24.03.1810

Ereignisse

1928

|

Kommission

Karteikarte

Eingangsjahr

1928

Ausgangsjahr

1928

Karteikartensystem

Karteikarte Kommission

Vorbesitzende Person

Huldschinsky, Oscar, Berlin

Nachbesitzende Institution

Helbing München (Galerie Hugo Helbing, München)

Vorbesitzende Person(en)

Huldschinsky, Oscar, Berlin

Beruf

Unternehmer

Kunstsammler

Art des Geschäfts (Eingang)

Geschäftsbeteiligung

Kommission

Nutzen/Gewinnbeteiligung

In den Eingang involvierte Institution(en)

Cassirer / Helbing (Paul Cassirer und Hugo Helbing, Berlin)

Art der Institution

Auktionsgemeinschaft

Böhler München (Kunsthandlung Julius Böhler, München)

Art der Institution

Galerie / Kunsthandlung

Böhler Berlin (Kunsthandlung Julius Böhler, Berlin)

Art der Institution

Galerie / Kunsthandlung

1928

|

Andere

Nachbesitzende Institution(en)

Helbing München (Galerie Hugo Helbing, München)

Art der Institution

Auktionshaus

Galerie / Kunsthandlung